ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 –   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Αρ. 20 – 29/06/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Την Τρίτη 26/06/2018 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων (67 μέλη, πολύ περισσότερα από τον αριθμό του ¼ του συνόλου των μελών, που ήταν απαραίτητος για τη διεξαγωγή της Γ.Σ).

Η τριμερής επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης (ο Πρόεδρος κ. Λουκάς Σιγάλας, ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσουμάνης και η Γραμματέας κα. Μαριάννα Απέργη) ανταποκρίθηκαν άριστα στα καθήκοντά τους και με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε σε πολιτισμένο κλίμα.

Μετά από σύντομες τοποθετήσεις και ψηφοφορία των παρόντων μελών, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθεί ως πρώτο το θέμα των πρόωρων εκλογών και ως δεύτερο αυτό του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

 

Θέμα 1: Συζήτηση για λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη διενέργειας πρόωρων εκλογών

Αφού έγιναν τοποθετήσεις από τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. και κάποιους συναδέλφους που ήθελαν να μιλήσουν, ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με λίστα (κάθε μέλος αφού άκουγε το όνομά του, έλεγε την απόφασή του και υπέγραφε δίπλα στο όνομά του στην επίσημη λίστα).

Τα τελικά αποτελέσματα στο ερώτημα που τέθηκε ήταν τα εξής:

  • Ερώτημα: Θεωρείτε ότι υπάρχει σοβαρή αιτία για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών ;
  • ΝΑΙ: 46,       OXI: 20,          ΠΑΡΩΝ: 1

Επομένως η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία των παρόντων ότι υπάρχει σοβαρή αιτία διενέργειας πρόωρων εκλογών.

Το σημερινό Δ.Σ. θα δρομολογήσει τη διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Συλλόγου, ως εξής:

  • έλεγχος της τελευταίας περιόδου του Δ.Σ. από την Εξελεγκτική Επιτροπή (από 12/2017 και μετά),
  • διενέργεια Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός και θα παραιτηθεί το παρόν Δ.Σ. έτσι ώστε η Εφορευτική Επιτροπή να διενεργήσει στη συνέχεια τις εκλογές.

Θέμα 2: Ενημέρωση και απόφαση για το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την αμοιβή του δικηγόρου.

Στη συνέχεια, με παρόμοια διαδικασία έγιναν τοποθετήσεις από μέλη του Δ.Σ. και συναδέλφους σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την αμοιβή του δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Το σημαντικότερο σημείο ως προς την αμοιβή του δικηγόρου ήταν αν δικαιούται (βάσει και της ισχύουσας νομοθεσίας) και της εργολαβικής αμοιβής (π.χ. του 5% επί του ποσού επιστροφής), από τη στιγμή που έχει αμειφθεί χωριστά για κάθε βήμα μέχρι σήμερα και θα αμειφθεί επίσης για κάθε βήμα που πιθανά απαιτηθεί στη συνέχεια (Εφετείο, Άρειο Πάγο).

Το ερώτημα που τέθηκε προς ψηφοφορία στους 37 παρόντες (δια ανατάσεως των χειρών) και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ως εξής:

Ερώτημα:  Εξουσιοδοτείτε το σημερινό Δ.Σ. να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον δικηγόρο, αναφέροντάς του ότι δεν δικαιούται επιπρόσθετη εργολαβική αμοιβή, αλλά μπορεί να συζητηθεί μία «εύλογη» επιπλέον αμοιβή, ως κίνητρο (με τον γενικό όρο ότι θα υπάρξει τελεσίδικη θετική απόφαση και μόνο εφόσον εισπραχθούν οι εισφορές από τους συναδέλφους);

Απόφαση:            ΝΑΙ: 35                       ΟΧΙ:  2

Επομένως το παρόν Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον δικηγόρο με τους παραπάνω όρους. Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων θα παρουσιαστεί στα μέλη προς τελική απόφαση σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας και το Δ.Σ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για το καλύτερο όλων των συναδέλφων.

Σας ευχαριστούμε για τη μαζική συμμετοχή σας στη έκτακτη Γενική Συνέλευση και ελπίζουμε να υπάρχει η ίδια ή και μεγαλύτερη συμμετοχή και στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

 

Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                   Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ