ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Σύλλογο

Αρ. 13 / 21-05-2018

 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Σύλλογο, μένοντας στα γεγονότα και μόνο, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Η διαδικασία της ανασύστασης του Προεδρείου του Δ.Σ. έχει γίνει σύμφωνα με το καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία  και το νέο Προεδρείο λειτουργεί με πλήρη νομιμότητα (υπάρχει και σχετική νομική γνωμάτευση).

Αν κάποια από τα μέλη του Δ.Σ. δεν αποδέχονται τη θέση που τους έχει αποδοθεί νόμιμα, το Δ.Σ. οφείλει στην επόμενη συνεδρίαση να εξετάσει το θέμα  και να αποφασίσει τον τρόπο που θα συνεχίσει, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να εκτελεί τις υποχρεώσεις του – πάντα σύμφωνα με το νόμο και τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Ήδη προγραμματίζεται έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την Πέμπτη 24/5, προκειμένου να συζητηθούν τα τρέχοντα θέματα.

Μετά την πρωτοβουλία συναδέλφων με αιτήματα που αναφέρονται στην  επιστολή που κυκλοφόρησε και υπογράφηκε την Παρασκευή 18/5, σας ενημερώνουμε ότι αυτή θα εξεταστεί στο έκτακτο Δ.Σ. της Πέμπτης 24/05 και η διαδικασία θα εξελιχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 18/5 έγιναν από το Προεδρείο του Συλλόγου μας οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Συνάντηση με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κύριο Γ. Αρμελινιό, όπου παρευρεθήκαν 3 μέλη του Δ.Σ., μετά την αδυναμία ή άρνηση των υπολοίπων μελών να συμμετέχουν. Κατά τη συνάντηση τα θέματα που συζητήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:
  • Εθελουσία Έξοδος

Η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο ποσό για εθελουσία έξοδο, όπως είχε γίνει και το 2017. Το πρόγραμμα θα συνεχίζεται, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού. Ουσιαστικά ισχύουν οι όροι του προγράμματος του 2016 με  τη σχετική εγκύκλιο και τις εξής διευκρινίσεις:

– Για το προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία της παραγράφου 3γ της εγκυκλίου του Β 215 / 9.12.2016, το ανώτατο όριο από 30 μισθούς ανεβαίνει σε 40.

– Προστίθεται η επιλογή του Sabbatical για 4 χρόνια, με το μισό μισθό. Εδώ απαιτείται προσοχή από τους ενδιαφερόμενους αφού πιθανά να τους επηρεάσει σε υπολογισμούς για την σύνταξη ή/και το εφάπαξ τους στο μέλλον. Σε ερώτησή μας αν η μείωση του μισθού στο μισό είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα κανονισμό και τις ΣΣΕ, η απάντηση ήταν ότι αυτό θεωρείται  αποδεκτό από τον υπάλληλο, με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για την αποχώρησή του.

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υποδιευθύντρια για το θέμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κυρία Α. Δημητρίου (τηλ. 11222), προκειμένου να ενημερωθούν για την περίπτωσή τους.

– Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αποχώρηση, ερωτάται και η Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να δώσει τη δική της συναίνεση ως προς τη δυνατότητα αποχώρησης από το δυναμικό της.

– Για τα θέματα δανείων ισχύουν ότι το 2016 και κάποιες αιτήσεις μπορεί να εξετάζονται κατά περίπτωση.

  • Νέος Κανονισμός Εξειδικευμένου Προσωπικού

Σχετικά με τις εντάξεις του εξειδικευμένου προσωπικού στο νέο κανονισμό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις περισσότερες Μονάδες και μέχρι τέλος Ιουνίου προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις υπόλοιπες (συμπεριλαμβανομένης της Πληροφορικής με την σχετική απόδοση των προβλεπόμενων κλιμακίων).

Τα μέλη του ΔΣ διαμαρτυρόμενα για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώθηκαν ότι η Διεύθυνση Προσωπικού ελέγχει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που έστειλαν οι Μονάδες και λόγω του όγκου των τοποθετήσεων απαιτείται ανάλογος  χρόνος.

  • Προαγωγές – άλλα θέματα προσωπικού

 

  • Το αργότερο μέχρι τέλους του έτους προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι προαγωγές με valeur μέχρι και 1/7/2018 για ΟΛΑ τα επίπεδα.
  • Η ένταξη του βοηθητικού προσωπικού είναι μέσα στα θέματα που συζητούσε ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος με τον ΣΥΕΤΕ και εκκρεμούν.
  • Το θέμα των ειδικών συνεργατών σε σχέση με τα φύλλα ποιότητας και εν γένει την τήρηση του κανονισμού εργασίας, έχει σχέση και με την προσφυγή στην Επιθεώρηση εργασίας από του Συλλόγους καθώς εκκρεμεί η διευθέτησή του.
  • Τα σημερινά φύλλα ποιότητας πρόκειται σταδιακά να αντικατασταθούν με νέα, για αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας.

 

  1. Κατάθεση αιτήματος για ένταξη θέματος στη Γ.Σ. του ΤΥΠΕΤ

Έγινε εμπρόθεσμα η επίσημη κατάθεση για την προσθήκη του θέματός μας στη Γ.Σ. του ΤΥΠΕΤ, στις 23/5/2018.  Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα αφορά την ένταξή μας στο ΤΥΠΕΤ ως τακτικά μέλη, με όλα τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται.

  1. Εκδρομή Αγίου Πνεύματος

Η πληρωμή για την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από την Ταμία (σύμφωνα με όσα είχαν προγραμματιστεί και υπολογιστεί από το προηγούμενο Προεδρείο), οπότε η εκδρομή θα γίνει κανονικά.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και έχουμε μπροστά μας σημαντικά θέματα που μας αφορούν όπως το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το Δ.Σ. σας διαβεβαιώνει ότι εξετάζει όλα τα θέματα που προκύπτουν με ψυχραιμία και πάντα με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου έτσι ώστε να μπορούν να παίρνονται αποφάσεις για το συμφέρον ΟΛΩΝ των μελών του και να μην οδηγηθούμε σε άλλες καταστάσεις όπου για κάποιο χρονικό διάστημα πιθανά να υπάρχει αδυναμία στη λήψη αποφάσεων.                                               

                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                             Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ