ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κάλυψη των θέσεων που δεν αποδέχτηκαν οι εκπρόσωποι της ΔΗΣΥΕ μετά την Ανασύσταση του Προεδρείου

 

Αρ. 16 / 25-05-2018

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 Στη χθεσινή Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας / 24.05.2018 υπήρχε ως δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η κάλυψη των θέσεων των εκπροσώπων της ΔΗΣΥΕ οι οποίοι με δήλωσή τους αρνήθηκαν τις θέσεις που τους αποδόθηκαν κατά την Ανασύσταση του Προεδρείου της 16ης Μαΐου 2018. Σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση της νομικού Συμβούλου, κ. Α. Καίσαρη (επισυνάπτεται), το Δ.Σ. οφείλει άμεσα να καλύψει τις θέσεις που δεν έγιναν αποδεκτές.

Μετά την αποχώρηση των 3 μελών (ΔΗΣΥΕ και ΕΑΠ) από την έκτακτη συνεδρίαση, στο πρώτο θέμα, οι παρόντες (4 συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου) ήταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουν τουλάχιστον στο δεύτερο θέμα και αποφάσισαν ομόφωνα την αντικατάσταση των 2 θέσεων (Αντιπροέδρου και Αναπλ. Γ. Γραμματέα) και η σύνθεση του Προεδρείου διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΚΑΡΤΑΝΟΣ, με χρέη ΕΦΟΡΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ Δ. ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ, με χρέη ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΜΕΛΟΣ Ι. ΤΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Μ. ΣΠΑΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

 

Επαναλαμβάνουμε ότι το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τα μέλη του Δ.Σ. να δείξουν σύνεση και ψυχραιμία, προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις περίεργες για τους συναδέλφους.                                     

  

                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                                  Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Συνημμένα:

  1. Γνωμάτευση δικηγόρου κ. Α. Καίσαρη (σελ. 2)