Πέμπτη, 21 Αύγουστος, 2014
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τηλέφωνο:
2109503789,489
Fax:
2109566195

Πληροφορίες:
Ελ. Βενιζέλου 132, Τ.Κ. 176 76