Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Νο 1

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Νο 1


Αθήνα, 08/11/2021


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθούν 3 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, μόνο στην Αττική. Δεν θα υπάρξουν άλλα εκλογικά κέντρα στην περιφέρεια.
Οι εκλογές αφορούν την ανάδειξη:
1. Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Προέδρου και Αντιπροέδρου Γενικών Συνελεύσεων
3. Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκπροσώπων στην Ο.Τ.Ο.Ε.
5. Εκπροσώπων στο Ε.Κ.Α

 Λεπτομέρειες και άλλες οδηγίες θα δοθούν με νεότερες ανακοινώσεις μας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ του Συλλόγου και για την Ο.Τ.Ο.Ε έχουν όλοι οι συνάδελφοι.

Για το Ε.Κ.Α. δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι συνάδελφοι της Αθήνας.

Επίσης, συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι:
1. Δηλώσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., Προέδρου και Αντιπροέδρου Γ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην Ο.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α. θα υποβληθούν από τον
επικεφαλής ή εξουσιοδοτημένο συνάδελφο κάθε συνδυασμού στην Εφορευτική Επιτροπή.

2. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει στην Πειραιώς 74 στο ισόγειο, και θα παραλαμβάνονται από τη συνάδελφο κ. Π. Κρητικάκη, από την Τρίτη 09/11/2021 έως την Πέμπτη 11/11/2021 τις εργάσιμες ώρες. Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν απ’ ευθείας στην Εφορευτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους.
2. Με βάση το καταστατικό, τυχόν διορθώσεις θα γίνουν από τους επικεφαλής των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, την Παρασκευή 12/11/2021 και μέσα στις εργάσιμες ώρες.
3. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει το Σάββατο 13/11/2021.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Παναγιώτα Κρητικάκη   Μαρία Κατσούλα    Χρήστος Κτενάς