Ανακοίνωση 2 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ανακοίνωση 2 : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

 

Αρ. 2 / 14.12.2021

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας μεταξύ των κ. Γεωργιλή Χ. , Ζαχαριά Χ. και Τύρου Ι..

Το θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας των δυο πλευρών στο Προεδρείο του Συλλόγου μας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα ενότητας, αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των εκπροσώπων και των δύο συνδυασμών  και αυτό είναι η εγγύηση για την Συλλογική επιτυχία μας.

Συμφωνήσαμε πως η ενότητα του Συλλόγου μας είναι πάνω από τις θέσεις και τις προσωπικές διάφορες και καταλήξαμε στην απόφαση να συγκληθεί αύριο Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. με αποκλειστικό θέμα την ανασύσταση του Προεδρείου.

 

Με εκτίμηση,

                                

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ               Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ                   Ι. ΤΥΡΟΣ