Ανακοίνωση 100 – 21η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Ανακοίνωση 100 – 21η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

 

Αρ. 100 / 28-08-2020

Την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 09:00 π.μ. θα γίνει Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 20ης Συνεδρίασης / 14.07.2020.
  2. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Διεύθυνση Καρτών.
  3. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.: Ενημέρωση – συζήτηση & αποφάσεις για τα τρέχοντα θέματα και αντικατάσταση στελέχους της υπηρεσίας.
  4. ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την συλλογή των εξουσιοδοτήσεων προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Γ. Τσάκωνα ενόψει του δικαστηρίου της 27/10/2020.
  5. Επιστολές – διάφορα.