Ανακοίνωση 128 – 28η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Ανακοίνωση 128 – 28η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Αρ. 128 / 22-03-2021

Την Τρίτη 23/03/2021 και ώρα 09:00 π.μ. θα γίνει Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικών 27ης Συνεδρίασης / 25.02.2021.
  2. Οι προτάσεις της ΟΤΟΕ για την τηλεργασία στη νέα εποχή.
  3. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.: Ενημέρωση – συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις.
  4. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Ενημέρωση συζήτηση σχετικά με:
  • τις ενέργειες του πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την δικαστική απόφαση του Εφετείου,
  • 114/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,
  • ματαίωση της Επαναληπτικής Σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου,
  • τις νέες ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων μελών μέχρι 31/12/2020.
  1. Επιστολές – διάφορα.