Ανακοίνωση 149 – Ενημέρωση για την 33η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Ανακοίνωση 149 – Ενημέρωση για την 33η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Αρ.149 / 03-09-2021

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 31/08/2021 με τηλεδιάσκεψη μετά από ομόφωνη απόφαση των συμβούλων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 32ης Συνεδρίασης / 14.07.2021.

Τα μέλη του Προεδρείου συμφώνησαν για την υπογραφή των πρακτικών της 32ης Συνεδρίασης / 14.07.2021 και εκκρεμούν οι φυσικές υπογραφές. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή για τυχόν παρατηρήσεις στα μέλη του Δ.Σ..

  1. Ενημέρωση – συζήτηση αναφορικά με την πορεία του Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα.

Συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την πορεία του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και η ανάγκη για προάσπιση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων των εργαζομένων με τη λήξη της Κλαδικής Σύμβασης (ΟΤΟΕ) στο τέλος του χρόνου και τη λήξη της Επιχειρησιακής σύμβασης τον Μάρτιο του 2022. Υπάρχουν ανησυχητικά μηνύματα για συρρίκνωση του προσωπικού των τραπεζών με αποχωρήσεις, παραδείγματα καταστρατήγησης του κανονισμού εργασίας και εξωτερίκευση εργασιών. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενημέρωση, συσπείρωση, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και αλληλοκάλυψη.

  1. Πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Χρ. Γεωργιλή για προκήρυξη Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόταση του κ. Χρ. Γεωργιλή δεν συνοδεύτηκε από κατάθεση συγκεκριμένων ημερομηνιών για την διεξαγωγή της όπως όφειλε από πλευράς του. Το Προεδρείο από την πλευρά του υποστήριξε ότι είναι πολύ νωρίς για την διεξαγωγή της συνέλευσης και ότι τα πάντα θα γίνουν στα πλαίσια των καταστατικών διαδικασιών. Μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ., αποφασίστηκε η διερεύνηση των ημερομηνιών και η λήψη οριστικής απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., πάντα σε συνάρτηση με την πορεία της πανδημίας και των συνεπειών αυτής.  Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και η διεξαγωγή των εκλογών του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους νόμους του κράτους, με μέριμνα τόσο για την προστασία των μελών του Συλλόγου όσο και για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή.

  1. Πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Χρ. Γεωργιλή για δωρεά σε πυρόπληκτο συνάδελφο.

Η παραπάνω πρόταση του μέλους του Δ.Σ. συζητήθηκε διεξοδικά και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Κανονισμού Αλληλεγγύης στη επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Αλληλεγγύης που ισχύει από τις 27.02.2010. Συμφωνήθηκε τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου ώστε να υπάρχουν σαφή όρια και κανόνες, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες ή παρατυπίες.

  1. Ανανέωση συνεργασιών με επιχειρήσεις για τα μέλη του Συλλόγου.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την ανανέωση και τη σύναψη νέων συνεργασιών του Συλλόγου μας με επιχειρήσεις λιανικής πώλησης οι οποίες προσφέρουν εκπτώσεις στα μέλη του Συλλόγου μας με την επίδειξη της κάρτας μέλους που έχουν στην κατοχή τους. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέλη του Συλλόγου θα ενημερωθούν για τη λίστα των επιχειρήσεων με σχετική ανακοίνωση.

  1. Επιστολές – διάφορα.

α) Πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Χρ. Γεωργιλή για απομαγνητοφώνηση όλων των συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω zoom.

Έπειτα από νέο αίτημα του συναδέλφου, συζητήθηκε και απορρίφθηκε εκ νέου η παραπάνω πρόταση καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό. Τα πρακτικά τηρούνται με την φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου (άρθρο 30 του Καταστατικού), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Καταστατικού, στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι θέσεις των μελών για το κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.. Επιπλέον, τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις, είτε με απευθείας σύνδεση είτε σε μαγνητοσκόπηση μετά από σχετική συνεννόηση ενώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση στο σχετικό υλικό διασφαλίζοντας με το τρόπο αυτό πλήρως τη διαφάνεια των συνεδριάσεων. Τέλος, όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του βιβλίου πρακτικών εξασφαλίζοντας πλήρως το δικαίωμα πληροφόρησης. Ο συνάδελφος διαφώνησε και πάλι με την απόφαση του Δ.Σ., διατύπωσε την άποψη ότι γίνεται προσπάθεια απόκρυψης και έκανε λόγο για ασφαλιστικά μέτρα από πλευράς του.

β) Οικονομική ενίσχυση και επιβράβευση μαθητών.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης (Ανακοίνωση 148) και τις σχετικές ενέργειες εν όψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

γ) Απεργιακό Ταμείο

Βάσει της μείωσης του αριθμού των μελών του Συλλόγου, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναπροσαρμογή το ποσού που κατατίθεται σε μηνιαία βάση στο λογαριασμό του Απεργιακού Ταμείου του Συλλόγου.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς.