Ανακοίνωση 18 – 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Ανακοίνωση 18 – 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Αρ. 18 / 13.04.2022

 

Την Πέμπτη 14/04/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης / 03.2022.
  2. ΟΤΟΕ: Ενημέρωση – συζήτηση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης.
  3. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.: Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. για την Συνεδρίαση της 07/04.
  4. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Ενημέρωση – συζήτηση για τις ενέργειες του Δ.Σ. ενόψει της δικαστικής απόφασης.
  5. Ενημέρωση για την πρόσκληση σε συνάντηση των προεδρείων των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Τράπεζας από το προεδρείο του ΣΥΕΤΕ με θέμα τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης.
  6. Επιστολές – διάφορα.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                             Ι. ΤΥΡΟΣ