Ανακοίνωση 3 : ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ανακοίνωση 3 : ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Αρ. 3 / 15.12.2021

 

Σας ανακοινώνουμε πως στη σημερινή έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφασίστηκε ομόφωνα η ανασύσταση του Προεδρείου ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΤΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΑΠΕΡΓΗ
ΤΑΜΙΑΣ Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ Ν. ΑΝΔΡΑΒΙΔΙΩΤΗΣ

 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ

Ι. ΤΥΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Χ. ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Λ. ΣΙΓΑΛΑΣ

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

Π. ΜΑΥΡΙΚΑΣ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

Θ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Λ. ΣΙΓΑΛΑΣ

 

Συμφωνήθηκε ομόφωνα να οριστεί δοκιμαστική περίοδος 3 μηνών και στη συνεδρίαση του Μαρτίου 2022 να αξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί η συνέχιση της συνεργασίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                          Ι. ΤΥΡΟΣ