Ανακοίνωση 79 – Ενημέρωση για την 21η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Ανακοίνωση 79 – Ενημέρωση για την 21η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

 

 

Αρ.79 / 18.05.2023

Στη Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 11/05/2023 με τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκε η υπόθεση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, σας ενημερώνουμε πως ψήφισαν 57 από τα 66 μέλη του Συλλόγου (86%) και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

  1. Αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο με αλλαγή δικηγόρου : 33 μέλη (58%)
  2. Παραμονή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τις απαιτούμενες ενέργειες : 22 μέλη (38,5%)
  3. Εφαρμογή της υπάρχουσας πρωτόδικης απόφασης : 2 μέλη (3,5%)

Βάσει της πλειοψηφούσας απόφασης, τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν τις επόμενες ενέργειες του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, στη 22η Συνεδρίαση / 29.05.2023 θα αποφασιστεί η ανάθεση του προσδιορισμού της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο σε νέο δικηγόρο. Επίσης, θα ανατεθεί στη δικηγόρο του Συλλόγου η διαδικασία παραίτησης από το δικόγραφο των μελών που δήλωσαν πως επιθυμούν να παραμείνουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε εκ νέου.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                             Ι. ΤΥΡΟΣ