ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17 – ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 14-17/06/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17 – ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 14-17/06/2019