ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 –  Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Συλλόγου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 – Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Συλλόγου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Συλλόγου μας.

 

      Αρ. 28 / 27-05-2019

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ανταποκρινόμενο σε δύο έγγραφα αιτήματα μελών μας (αρχικά 12 και στη συνέχεια άλλων 30 μελών) προκήρυξε Έκτακτη Γενική συνέλευση (βλ.  ανακοίνωση  Αρ. 25/ 16-05-2019) με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθώς και την λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι στο ταμείο.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που υπαγόρευσαν αυτή την ημερομηνία.

–  Να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα τα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να αποφασίσουν με βάση τα πραγματικά σημερινά δεδομένα

–  Το γεγονός ότι στις 23/6/2019 διεξάγεται το Συνέδριο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

– Να συζητηθεί μόνο  το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σε κλίμα χωρίς αντιπαραθέσεις και εντάσεις, προκειμένου να γίνει μια γόνιμη συζήτηση.

Ωστόσο παρά την προκήρυξη και τον καθορισμό σε συγκεκριμένο χρόνο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από το νομικά και καταστατικά αρμόδιο όργανο που είναι  το Διοικητικό Συμβούλιο, τα 12 μέλη του Συλλόγου μας, σε μια κίνηση πρωτοφανή  στην ιστορία του, προκήρυξαν τη σύγκληση άλλης, παράλληλης, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε ημερομηνίες που προηγούνται της ήδη  από το Δ.Σ. συγκληθείσας, με θέματα την άσκηση ή όχι έφεσης (στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), και πρόταση μομφής ενάντια στο Προεδρείο. Με άλλα λόγια έσπευσαν να προλάβουν  τη συγκληθείσα νομίμως από το Δ.Σ Έκτακτη Γενική  Συνέλευση, προκειμένου να διασπάσουν την απαραίτητη σύμπνοια για το σοβαρό θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ .

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όπως αναλύθηκε και στη συνεδρίαση του Δ.Σ  η πρόταση μομφής είναι ολοφάνερα καταχρηστική, όταν δεν έχει παρέλθει καν ένα εξάμηνο από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.  Επίσης η αναφορά σε «κακή διαχείριση», είναι αυθαίρετη και αόριστη  αφού δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε το Προεδρείο να  αντικρούσει την μομφή. Σύμφωνα με την πρόσφατη από 22.5.2019 ανακοίνωση της ΔΑΚΕ, όπως την αντιλαμβανόμαστε αφενός δηλώνεται ότι δεν αποβλέπουν στην πρόταση μομφής (τότε γιατί την έκαναν;) και η συκοφαντική και προσβλητική «κακή διαχείριση» υποβαθμίστηκε σε δήθεν ολιγωρία. Τα συμπεράσματα δικά σας!!

Επίσης, η ΔΑΚΕ στην από 23/5/2019 ανακοίνωση της, αν και γίνεται λόγος για «ΕΝΟΤΗΤΑ», δηλώνει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για ν’ ακυρώσει τη νόμιμη με καταληκτική ημερομηνία την 29/6/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως και την απόφαση του Δ.Σ. της 16/5/2019  στην οποία συμμετείχε!  Θεωρεί ως νόμιμη την έκτακτη Γενική Συνέλευση των 12  και άκυρη αυτή που προκήρυξε το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο οι… δικοί της 12 συνάδελφοι έχουν λόγο και δικαιώματα και όχι οι 30 συνάδελφοι που ζητούν τη συζήτηση στην έκτακτη γενική συνέλευση συζήτηση μόνο για το μείζον θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δίνοντας συγχρόνως ψήφο εμπιστοσύνης στο Δ.Σ του Συλλόγου.  Αλλά και οι διπλάσιοι να ήταν με αντίθετα αιτήματα από τα πιστεύω της ΔΑΚΕ, μικρή σημασία θα είχε. Υπενθυμίζουμε ότι όταν πέρυσι 66 μέλη ζήτησαν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ελεγχόμενη από τη ΔΑΚΕ διοίκηση απέρριψε το αίτημα. Έτσι αντιλαμβάνεται η ΔΑΚΕ τη δημοκρατία. Και βέβαια οι 66  συνάδελφοι δεν διανοήθηκαν να παρακάμψουν το Δ.Σ. και να συγκαλέσουν αυτοί γενική συνέλευση, όπως πράττουν οι 12. Οι πράξεις μιλούν από μόνες τους και είναι αυταπόδεικτο ποιοι κόπτονται για την ενότητα και ποιοι όχι. 

Η ενότητα είναι μια λέξη με βαθιά σημασία και αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με τελεσίγραφα και απειλές κατά της νόμιμης εκλεγμένης διοίκησης του Συλλόγου.

Αν πράγματι επιθυμούσαν την ΕΝΟΤΗΤΑ του σωματείου μας, η ίδια η ΔΑΚΕ θα καλούσε τα 12 μέλη ν’ ανακαλέσουν άμεσα την προκήρυξη της.

Στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το Προεδρείο του Συλλόγου, για πρώτη φορά στα χρονικά, έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την όσο καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών του Συλλόγου ώστε να μπορεί να πάρει το κάθε μέλος την δική του απόφαση σχετικά με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Η ευθύνη  όχι μόνο του Προεδρείου αλλά σύσσωμου του Δ.Σ. οφείλει να είναι η πλήρης και σωστή ενημέρωση σχετικά με τα σημερινά  δεδομένα για την επικουρική ασφάλιση των μελών μας. Με βάση αυτή την ενημέρωση το κάθε μέλος θα λάβει την δική του ατομική απόφαση σχετικά με το μέλλον της επικουρικής του ασφάλισης.  Όλα τα μέλη έχουν λάβει τις απαντήσεις – διευκρινήσεις από τον πληρεξούσιο νομικό του Συλλόγου κ. Τσάκωνα.

Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου επιθυμεί μπορεί να  λάβει αντίγραφο από το Δ.Σ. του Συλλόγου   της δικαστικής απόφασης καθώς έχει έννομο συμφέρον.

Επιπλέον, όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της αγωγής, ώστε να γνωρίζει και το ποσό που διεκδικεί.

Οι μάσκες έπεσαν, καθώς αποδεικνύεται ότι η κίνηση των 12 μελών και της ΔΑΚΕ, η οποία τους στήριξε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει ως στόχο την συζήτηση των θεμάτων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Αντίθετα, ένα τόσο σημαντικό θέμα χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα, για την εξυπηρέτηση των γνωστών φιλοδοξιών της ηγεσίας της ΔΑΚΕ.

Εάν τα 12 μέλη του Συλλόγου πραγματικά ενδιαφερόντουσαν να συζητήσουν για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ή θα το έθεταν ως μοναδικό θέμα, ή θα ερχόντουσαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που προκήρυξε ο Σύλλογος στις 29/6/2019.

Από την πλευρά μας τονίσαμε και στην ανακοίνωσή Αρ. 26 / 20-05-2019 τον κίνδυνο που κρύβει  η συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος όπως το ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ, μαζί με την πρόταση μομφής. Οδηγεί σε υποβάθμιση και των δύο θεμάτων, και στην δημιουργία κλίματος στείρας αντιπαράθεσης που δεν ενδιαφέρει τα μέλη του Συλλόγου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η νομιμότητα της προκηρυχθείσας από το Δ.Σ., Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν τίθεται εν αμφιβόλω. Αλήθεια πότε υποβλήθηκε νομότυπα η αίτηση των 12 μελών ; Με email Παρασκευή το απόγευμα; Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ  μετά το αίτημά τους, συγκάλεσε άμεσα Δ.Σ και στη συνέχεια υπήρξε απόφαση του ΔΣ για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης η οποία  προκηρύχθηκε αυθημερόν με τη συνεδρίαση του ΔΣ. Μήπως δεν έχει εκ του  νόμου και του καταστατικού το δικαίωμα το Δ.Σ. να συγκαλεί έκτακτες γενικές συνελεύσεις;

Αγνοούν ότι στις 13-5-2019 υπεβλήθη άλλο αίτημα από 30 μέλη μας για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης που αφορούσε αποκλειστικά  το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (συνημμένο αρχείο);

Ας αναλογιστούμε πού οδηγούμαστε από τις ενέργειες της ΔΑΚΕ. Να αρχίσουν προσφυγές στην Δικαιοσύνη και να αναμένουμε τις δικαστικές κρίσεις, κάτι που ματαιώνει στην πράξη την έννοια του κατεπείγοντος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να ληφθούν αποφάσεις για σημαντικότητα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας .

Ενώπιον της αδιέξοδης αυτής κατάστασης το Προεδρείο του Συλλόγου,  αποδεικνύοντας ότι πάνω από όλα βάζει την ενότητα  του Συλλόγου μας, λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία του και τα μέλη του, δηλώνει ότι θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που προκήρυξαν τα 12 μέλη, στις 8/6/2019.

Ας κάνουν όσες προτάσεις μομφής επιθυμούν. Δεν πτοούμαστε, αλλά αντιθέτως μας βοηθούν να αναδείξουμε το έργο μας.

Αν τηρούσαμε την τακτική της άλλης πλευράς θα προσφεύγαμε ΑΜΕΣΑ στη δικαιοσύνη για να ακυρώσουμε την παράνομη και οπωσδήποτε καταχρηστική ενεργεία των 12 συναδέλφων. Όμως, μία τέτοια  ενέργεια δυναμιτίζει την απαραίτητη ΕΝΟΤΗΤΑ που υποκριτικά επικαλείται η ΔΑΚΕ.

Εμείς από την πλευρά μας αντιπαρερχόμαστε ενέργειες  που αναπόφευκτα προκαλούν  διάσπαση της απαραίτητης ενότητας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα έχουμε την εμπιστοσύνη σας για να διασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα όλων  των μελών του Συλλόγου μας.

Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Συλλόγου μας.

 

          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΤΥΡΟΣ                                                      Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 – Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται και ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Συλλόγου μας_