ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32 – 5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32 – 5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την υπόθεση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

      Αρ. 32 / 03-06-2019

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σχετικά με το επίμαχο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει θέμα για το αν θα αποφασιστεί να γίνει έφεση ή όχι παραθέτουμε 5 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όλα τα μέλη του Συλλόγου πριν λάβουν την προσωπική τους απόφαση για το μέλλον της επικουρικής τους ασφάλισης.

  • Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το επικουρικό μας Ταμείο – Η επικουρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους – Το ανώτερο πλαφόν σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σήμερα είναι 390€.

  • Στα Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, απαγορεύεται η επιστροφή εισφορών, αλλά αναγνωρίζεται ο ασφαλιστικός χρόνος από το προηγούμενο Ταμείο όταν αλλάζεις φορέα ασφάλισης. Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λόγω της νομικής του μορφής και επειδή το προβλέπει το καταστατικό του είναι Πανευρωπαϊκά το μόνο Επικουρικό Ταμείο που δίνει διαχρονικά επιστροφή εισφορών σε ασφαλισμένα μέλη του, αν το ζητήσουν, όταν αποχωρούν από την Τράπεζα, ενώ μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού του, το 2015, δεν εφάρμοζε καν την διαδοχική ασφάλιση.

  • Στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου υπολογίζεται με βάση την πραγματική περιουσία του Ταμείου. Ο υπολογισμός της αποτίμησης του  της περιουσίας του Ταμείου γίνεται 2 φορές τον χρόνο, κάθε 30 Ιουνίου και 30 Δεκέμβριου, ημερομηνία που κάνουν και μελέτη βιωσιμότητας. Ο κάθε ασφαλισμένος, αν θελήσει, δικαιούται επιστροφή εισφορών τα 3/7 της ατομικής του μερίδας, όταν αποχωρίσει από την Τράπεζα. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται επικουρική σύνταξη όταν λάβει σύνταξη από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ – ΙΚΑ).

  • Οι ατομικές μερίδες ασφαλισμένων που εμφανίζουν θετικό πρόσημο (31/12/2018)  καθώς και η «Επαγγελματική Διαχείριση της Περιουσίας του Ταμείου» που έχει δρομολογηθεί από την Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με απόφαση ανάθεσης σε Ανεξάρτητο Επενδυτικό Γραφείο, μέσω διαγωνισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό των επενδύσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδόσεις των αποθεματικών με ταχύτητα, ασφάλεια και διαφάνεια, αποδεικνύουν ότι η κατεύθυνση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των Συλλογών του, είναι η μετατροπή του Ταμείου στο μέλλον, σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

  • Το 2015 αλλά και το 2017 έγιναν καταστατικές αλλαγές στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  και πλέον δικαιούμαστε σύνταξη από το Ταμείο μόνο όταν συνταξιοδοτηθούμε από τον κύριο φορέα (ΕΦΚΑ). Δεν έγιναν τότε οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Συλλόγου (Προεδρεία ΔΑΚΕ)  ώστε όσοι συνταξιοδοτούνται από την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. να δικαιούνται σύνταξη και από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε (το Προεδρείο) να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να παλέψουμε ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε, στο προσεχές μέλλον, όσοι συνταξιοδοτούνται από την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. να μπορούν παράλληλα να συνταξιοδοτούνται και από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Ένα τέτοιο σενάριο πιστεύουμε ότι είναι ιδανικό για τα μέλη του Συλλόγου. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως πρέπει ο Σύλλογος να ταχθεί μαζί με τους άλλους Συλλόγους που έχουν λόγο στην Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όμως αν αποφασιστεί να γίνει  η έφεση (δηλαδή να συνεχιστεί η δικαστική διαμάχη με την Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) τότε είναι μάλλον αυτονόητο, ότι προφανώς είναι απίθανο να γίνει δεκτό το αίτημα για τροποποίηση του καταστατικού που να μας δίνει σύνταξη παράλληλα με την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Η πραγματικότητα  μέχρι σήμερα μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα : Επιστροφή εισφορών έχουν λάβει από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι σήμερα μόνο οι ασφαλισμένοι που αποχώρησαν από την Τράπεζα και έκαναν σχετικό αίτημα στο Ταμείο.

Όταν πήραμε την απόφαση το 2013 για αποχώρηση από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ την πήραμε με δεδομένα ότι το Ταμείο πάει για διάλυση καθώς και άλλοι Σύλλογοι έδειχναν να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εμάς,  και πιστεύαμε ότι θα παίρναμε τα ποσά των εισφορών μας στο χέρι (το σύνολο των εισφορών μας) και στην συνέχεια  θα ασφαλιζόμαστε στο επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ) από μηδενική βάση.

Σήμερα 6 χρόνια αργότερα τα δεδομένα και οι συνθήκες έχουν αλλάξει ουσιωδώς, καθώς έχουμε μια δικαστική απόφαση η οποία απαιτεί να αποφασίσουμε εκ νέου για τις μελλοντικές μας κινήσεις.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει κάνει σημαντικές αλλαγές, η Διοίκηση του Ταμείου στηρίζεται από όλους τους εν ενεργεία Συλλόγους στις αποφάσεις της, και εμείς είμαστε ο μόνος εν ενεργεία Σύλλογος που είναι αντίθετος, κινδυνεύοντας να βρεθούμε στο ΕΤΕΑΕΠ χωρίς να πάρουμε ούτε 1 ευρώ επιστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα δεδομένα σήμερα.

Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του προσωπικά για το μέλλον της επικουρικής του ασφάλισης.  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32 – 5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ