ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 12 ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 12 ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αρ. 34 / 10-06-2019

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Σάββατο 08/06/2019 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου μας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που προκήρυξαν 12 μέλη του Συλλόγου μας, στα γραφεία της ΟΤΟΕ με δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε πολιτισμένο κλίμα και σε υψηλό επίπεδο,  με ικανοποιητική προσέλευση πενήντα εννέα (59) συναδέλφων.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κος Τσουμάνης Παναγιώτης, ανταποκρίθηκε άριστα στα καθήκοντά του.

Μετά από τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και άλλων συναδέλφων – μελών του Συλλόγου μας, με φανερή ψηφοφορία επί των 57 παρευρισκόμενων μελών τη δεδομένη χρονική στιγμή, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ως πρώτο θέμα να συζητηθεί το ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ και ως δεύτερο η πρόταση μομφής.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

 • ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ : 30
 • Πρόταση μομφής: 27

 

Θέμα 1ο: Απόφαση για την υποβολή έφεσης στην πρωτόδικη απόφαση της ασκηθείσας αγωγής του Συλλόγου μας κατά του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ, που αφορά την επιδίκαση των χρηματικών ποσών επιστροφής των ασφαλιστικών χρόνων των μελών μας από το Ταμείο μετά την οριστική διαγραφή μας σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση.

Αφού έγιναν τοποθετήσεις από τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. και στην συνέχεια από αρκετά μέλη του Συλλόγου, ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με λίστα (κάθε μέλος αφού άκουγε το όνομά του, έλεγε την απόφασή του και υπέγραφε δίπλα στο όνομά του στην επίσημη λίστα).

Το τελικό αποτέλεσμα στο ερώτημα που τέθηκε για το εάν θα υποβληθεί έφεση,  σε 54 παρόντες τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το εξής:

 

 • Υπέρ : 30
 • Κατά : 20
 • Παρών : 4

 

Επομένως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υποβολή έφεσης στην πρωτόδικη απόφαση ως προς το σημείο επιστροφής εισφορών της ασκηθείσας αγωγής του Συλλόγου μας κατά του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ.

Θέμα 2ο : Πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κατά την εξάμηνη θητεία του που αφορά την κακή διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων:

α) ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ

β) ΕΠΑΣΠΠΕ

γ) ΤΥΠΕΤ

 

Έγιναν τοποθετήσεις για το δεύτερο θέμα τόσο από μέλη του Δ.Σ. όσο και από άλλα μέλη του Συλλόγου, και στην συνέχεια  ακολούθησε η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την μυστική ψηφοφορία όπου εκλέχθηκαν οι συνάδελφοι:

 • Κτενάς Χρήστος
 • Διαμαντίδου Μαρία
 • Πασχοπούλου Ευγενία

 

Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε στο ερώτημα για το εάν συμφωνούν στην πρόταση μομφής,  σε 51 παρόντες τη δεδομένη χρονική στιγμή, το αποτέλεσμα είναι το εξής:

 

 • ΌΧΙ: 28
 • ΝΑΙ: 22
 • Λευκό: 1

 

Επομένως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι απορρίπτεται η μομφή κατά του Προεδρείου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογός μας, με την στήριξη και την εμπιστοσύνη που του δείχνετε, αγωνίζεται και θα εξακολουθήσει να διεκδικεί το καλύτερο για τους συναδέλφους.

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που προκήρυξαν τα 12 μέλη μας.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 12 ΜΕΛΩΝ