Ανακοίνωση 38 –  ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ανακοίνωση 38 – ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Αρ. 38 / 05.09.2022

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην 9η Συνεδρίασή του / 23.06.2022, αποφάσισε να ενεργοποιήσει το απεργιακό ταμείο ενισχύοντας τους συναδέλφους που απήργησαν ή/και πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας.
Το σύνολο των απεργιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο του 2021 έως και τον Ιούνιο 2022 είναι δύο ημέρες με τις εξής ημερομηνίες: 06/04/2022 | 21/06/2022

Επίσης, το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 3ωρες στάσεις εργασίας με τις εξής ημερομηνίες: 08/03/2022 | 28/03/2022 | 10/05/2022 | 15/06/2022

Ζητήσαμε και πήραμε τα απαραίτητα στοιχεία των απεργιών από τον τομέα μισθοδοσίας της Ε.Τ.Ε. προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των συναδέλφων. Σας ενημερώνουμε ότι η πίστωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 01/09/2022.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει τους συναδέλφους απεργούς ανάλογα με τις ημέρες απεργίας και τις στάσεις εργασίας που συμμετείχε ο καθένας ως ακολούθως:

✓ Όσοι απέργησαν 2 ημέρες πιστώθηκαν με το 70% του μεικτού ποσού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 100% των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).
✓ Όσοι απέργησαν 1 ημέρα πιστώθηκαν με το 60% του μεικτού μισθού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 95% περίπου των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).

✓ Όσοι πραγματοποίησαν 1 στάση εργασίας πιστώθηκαν το 50% του ημερομισθίου.
✓ Όσοι πραγματοποίησαν 2 στάσεις εργασίας πιστώθηκαν 1  ημερομίσθιο.
✓ Όσοι πραγματοποίησαν 3 στάσεις εργασίας πιστώθηκαν 1,5 ημερομίσθιο.
✓ Όσοι πραγματοποίησαν 4 στάσεις εργασίας πιστώθηκαν 2  ημερομίσθια.

Ο Σύλλογος καλύπτει όλους τους συναδέλφους που απέργησαν. Πρόκειται για δίκαιο τρόπο πληρωμής των απεργιών καθώς όλοι οι συνάδελφοι συνεισφέρουν στο απεργιακό ταμείο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                          Ι. ΤΥΡΟΣ