ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 – Ενημέρωση για την 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 – Ενημέρωση για την 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. 5 / 09-01-2019

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την 3η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας»

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 19/12/2018 συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Έγινε ενημέρωση  στα μέλη του Δ.Σ. από τους εκπροσώπους του Συλλόγου    (Ι. Τύρο, Χ. Ζαχαριά, Χ. Γεωργιλή) για τη συνάντηση με τον κ. Γ. Τσάκωνα, κατά την οποία ο νομικός κατέστησε σαφές ότι με την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την επιστροφή εισφορών. Μας είπε ότι κατά την γνώμη του έχουμε δυο επιλογές: Να ασκήσουμε έφεση ή να κάνουμε μια νέα αγωγή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάτι το οποίο δεν συνιστά. Επίσης, ο κ. Γ. Τσάκωνας μας τόνισε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση και ενημέρωση σε όλα τα μέλη σχετικά, καθώς τα ασφαλιστικά θέματα και δεδομένα έχουν αλλάξει σε σχέση με όταν έγινε η αγωγή μας.

Έγιναν συζητήσεις και ακούστηκαν διάφορες απόψεις και εκφράστηκε έντονος προβληματισμός  για την υπόθεση.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. πήρε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις σχετικά με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:

  • Να σταλεί επιστολή στον Γ. Τσάκωνα και να του ζητηθεί γραπτώς η άποψή του για την υπόθεση.
  • Να ζητηθεί από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η Αναλογιστική Μελέτη 2018.
  • Στο επόμενο Δ.Σ. να κληθεί εκπρόσωπος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για να μας κάνει ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου.
  • Στο επόμενο Δ.Σ. να παρθούν αποφάσεις για τη διεξαγωγή  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Στα διάφορα υπόλοιπα θέματα συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις όπως:

  • Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι σε περιπτώσεις θανάτου αντί στεφάνου ο Σύλλογος θα καταθέτει το ποσό των 60€ σε ένα από τους παρακάτω οργανισμούς, εκτός και αν η οικογένεια του εκλιπόντος υποδείξει κάποιον διαφορετικό.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού
  • Κιβωτός του Κόσμου
  • (ΕΛΕΠΑΠ) Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων
  • Επίσης,  υπήρχε αίτημα συναδέλφου για δάνειο σύμφωνα με  τον Κανονισμό Αλληλεγγύης, όμως  επειδή τα δικαιολογητικά που όφειλε να προσκομίσει ήταν ελλιπή, δεν συζητήθηκε και δεν έγινε ψηφοφορία.
  • Τέλος, συζητήθηκε το θέμα Νομικού Συμβούλου. Ως γνωστόν, όλοι οι Σύλλογοι έχουν μόνιμη νομική υποστήριξη και για το λόγο αυτό πρέπει στο επόμενο Δ.Σ. να κατατεθούν προτάσεις επί του θέματος.

Το Δ.Σ. εύχεται Καλή Χρόνια σε όλες και σε όλους.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                              

                         Ι. ΤΥΡΟΣ                                                             Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ