ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77 – Έκτακτη Ενημέρωση για ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77 – Έκτακτη Ενημέρωση για ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκτακτη Ενημέρωση για ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Αρ. 77 / 07-02-2020

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατέθεσε αντίθετη έφεση κατά της με αριθμό 1392/2018 αποφάσεως του Μον. Πρωτ. Αθηνών και κατά πάντων των αρχικών εναγόντων, η οποία ορίσθηκε να συζητηθεί την 12/5/2020.

Σύμφωνα με την τηλεφωνική  ενημέρωση που είχαμε από τον νομικό που χειρίζεται την υπόθεση η συζήτηση της έφεσής μας κατά της ιδίας αποφάσεως  που ως γνωστόν έχει προσδιοριστεί για την Τρίτη 11/02/2020 είναι προφανές ότι θα αναβληθεί για την ίδια ημερομηνία προκειμένου να συνεκδικασθεί  με αυτήν του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε συνάντηση   με τον νομικό σύμβουλο που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου  να μας ενημερώσει εκτενέστερα για το περιεχόμενο της αντίθετης έφεσης  του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά της άνω  πρωτόδικης απόφασης, όσο και για διαδικαστικές ή τυχόν άλλες λεπτομέρειες και στην συνέχεια θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς.