ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79 – 17η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79 – 17η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

      Αρ. 79 / 12-02-2020

Την Πέμπτη 13/02/2020 και ώρα 08:30 π.μ. θα γίνει Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. (Σοφοκλέους 10 – 1ος όροφος), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 16ης Συνεδρίασης / 24.01.2020
  2. Εθελούσια Έξοδος (ενημέρωση – συζήτηση).
  3. ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ (ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις).
  4. Τελικός προγραμματισμός για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας Συλλόγου το 2020.
  5. Δημιουργία Internet Banking του Συλλόγου (θέμα εξ αναβολής από την 9η Συνεδρίαση / 04.06.2019).
  6. Κάρτα Μέλους Συλλόγου – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (ενημέρωση).
  7. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου και αντικατάστασή του.
  8. Επιστολές – διάφορα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου μας και όποιος έχει τη δυνατότητα και επιθυμεί μπορεί να τις παρακολουθήσει ελεύθερα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                           

               Ι. ΤΥΡΟΣ                                                                Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ