ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 81 –  Ενημέρωση για τη 17η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 81 – Ενημέρωση για τη 17η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τη 17η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Αρ.  81 / 14-02-2020

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 13/02/2020 συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρχε απαρτία ενώ ήταν παρών και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου στην ΕΠΑΣΠΠΕ  Λουκάς Σιγάλας. Απουσίαζε το μέλος του Δ.Σ. Γ. Γαλανοπούλου. Συγκεκριμένα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 16ης Συνεδρίασης / 24.01.2020

Τα πρακτικά της προαναφερόμενης συνεδρίασης υπεγράφησαν από τους συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου καθώς και από τον επικεφαλής της ΔΑΚΕ (με επιφύλαξη).

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης: Επιστολή-email (10/2/2020 5.17μμ) του  Χ. Γεωργιλή προς τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΠΑΣΠΠΕ και απάντηση του Προέδρου της ΕΠΑΣΠΠΕ.

Το μέλος του Δ.Σ. Χ. Γεωργιλής ανέγνωσε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. το περιεχόμενο της επιστολής του όσο και την απάντηση του Προέδρου της ΕΠΑΣΠΠΕ.

Σύμφωνα με την επιστολή του Χ. Γεωργιλή την τελευταία διετία έχει προκύψει σειρά σοβαρών θεμάτων που αφορούν την καταστρατήγηση προβλεπόμενων διαδικασιών, αλλά και αμφισβητούμενες πρακτικές διαχείρισης της ΕΠΑΣΠΠΕ. Στην απάντησή του ο Πρόεδρος της ΕΠΑΣΠΠΕ ζήτησε να του γίνουν συγκεκριμένα  εγγράφως, ποια ακριβώς είναι τα σοβαρά – κατά την άποψή του πάντα – θέματα που έχουν σχέση με την «καταστρατήγηση προβλεπόμενων διαδικασιών», τα οποία μάλιστα εμφανίσθηκαν την «τελευταία διετία», αλλά και ποιες ακριβώς είναι οι «αμφισβητούμενες πρακτικές διαχείρισης της εταιρείας» , όπως και για ποιο λόγο ακριβώς είναι «αμφισβητούμενες». Ο Πρόεδρος του Συλλόγου είχε ζητήσει από Χ. Γεωργιλή τόσο τηλεφωνικώς όσο και με email που κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. (12/2/2020 2,34μμ) γραπτές του επισημάνσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της επιστολής προς το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΠΑΣΠΠΕ προκειμένου να συζητηθούν επειγόντως στην συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το μέλος του Δ.Σ. Χ. Γεωργιλής δεν κατέθεσε γραπτώς επισημάνσεις ή στοιχεία που να δικαιολογούν τους ισχυρισμούς του. Δήλωσε ότι θα απαντήσει ο ίδιος στον Πρόεδρο της ΕΠΑΣΠΠΕ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΠΑΣΠΠΕ ελέγχει το οικονομικό σκέλος της λειτουργίας της εταιρίας, και όπως γίνεται αντιληπτό εάν κάποιος θέλει να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ. του Συλλόγου όσο και τους εκπροσώπους του Συλλόγου στο Δ.Σ. της ΕΠΑΣΠΠΕ ή στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου πήρε απόφαση στη χθεσινή συνεδρίαση να σταλεί επιστολή προς το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΠΑΣΠΠΕ στην οποία θα καταστήσει σαφές ότι τόσο το Δ.Σ. του Συλλόγου όσο και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο της επιστολής του μέλους Χ. Γεωργιλή καθώς δεν κατέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία εγγράφως, όπως του ζητήθηκε.

Τέλος, το Δ.Σ. καταδικάζει τόσο την συμπεριφορά του γενικότερα στο θέμα όσο και την ενέργεια του να κοινοποιήσει την επιστολή του προς το Δ.Σ. σε πρόσωπα αναρμόδια με την ΕΠΑΣΠΠΕ.

Στην συνέχεια (ώρα 10.45πμ) οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ αποχωρήσαν από τη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τους παρόντες.

  1. Εθελούσια Έξοδος (ενημέρωση – συζήτηση).

Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο ότι συμμετείχαν 3 μέλη του Συλλόγου μας στο πρόγραμμα εθελουσίας που τέλειωσε πρόσφατα.

  1. ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ (ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις).

Έγινε ενημέρωση για την έφεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην πρωτοδίκη δικαστική μας απόφαση. Το ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ κάνει έφεση στην πρωτόδικη δικαστική απόφαση για 10 λόγους και ζητάει την παραμονή των μελών μας στο ταμείο. Έχει κανονιστεί συνάντηση με τον νομικό της υπόθεσης για ενημέρωση σχετικά με το θέμα. Ζητήθηκε από τον επικεφαλής της ΔΑΚΕ να παραμείνει προκειμένου να συζητηθεί το τόσο σημαντικό αυτό θέμα αλλά δεν δέχθηκε.

Του παραδόθηκε από το Προεδρείο το περιεχόμενο της αντέφεσης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

  1. Τελικός προγραμματισμός για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Κοπή Πίτας Συλλόγου το 2020.

Αποφασίστηκε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 15:00 στο εστιατόριο «Κάππαρη», Ακάμαντος 28, Θησείο και θα ακολουθήσει η κοπή πίτας του Συλλόγου.

  1. Δημιουργία Internet Banking του Συλλόγου (θέμα εξ αναβολής από την 9η Συνεδρίαση / 04.06.2019).

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση

  1. Κάρτα Μέλους Συλλόγου – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (ενημέρωση).

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση

  1. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου και αντικατάστασή του.

Η συναδέλφισσα Δήμητρα ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ παραιτήθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου στις 10/2/2020. Την θέση της πήρε ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ Χρήστος Δεμερτζόγλου. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

  1. Επιστολές – διάφορα.

Επιδοτήσεις Γυμναστήριου συνάδελφων

Συνάδελφος που αποχώρησε στις 31/12/2019 προσκόμισε απόδειξη για να πληρωθεί ετήσια συνδρομή γυμναστηρίου για το 2020 όπου πλέον δεν είναι μέλος του Συλλόγου.

Ο ταμίας του Συλλόγου με αφορμή την αίτησή αυτή  διαπίστωσε ότι από λάθος, συνάδελφος που αποχώρησε επίσης στις 31/12/2019 προσκόμισε στις 14/12/2019 ετήσια συνδρομή για το 2020 και την πληρώθηκε.

Το ΔΣ ομόφωνα επί των παρόντων αποφάσισε να απορρίψει την πληρωμή και στις δυο περιπτώσεις καθώς δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί σε κάποιον ετήσια απόδειξη ενώ δεν θα είναι πλέον μέλος του Συλλόγου.

Σε ό,τι αφορά τον συνάδελφο που πληρώθηκε κατά λάθος αποφασίστηκε να του σταλεί επιστολή που θα του ζητάμε να επιστρέψει τα χρήματα. Ο συνάδελφος ενημερώθηκε και τηλεφωνικώς από τον πρόεδρο για το θέμα αμέσως μετά την λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Αμοιβή νομικού συμβούλου του Συλλόγου

Αποφασίστηκε η έγκριση επί των παρόντων της αμοιβής της νομικού Συμβούλου του Συλλόγου για το έτος 2019.

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς.