Εθνική Τράπεζα: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πώληση της Εθνικής Κύπρου

Εθνική Τράπεζα: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πώληση της Εθνικής Κύπρου

Πιθανός αγοραστής για την Εθνική Κύπρου θεωρείται η Astrobank
Τις απαιτούμενες κινήσεις για να μπορεί να ολοκληρώσει την πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο εάν και εφόσον υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει να υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα, www.philenews.com, η τράπεζα ανακοίνωσε την μεταφορά δανείων που ανήκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υποκατάστημα Κύπρου) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.
Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2018.
Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να προχωρήσει ο σχεδιασμός για μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων των εργασιών της ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο, σε ειδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και εκτός ισολογισμού της προς πώληση θυγατρικής.
Η εταιρεία διαχείρισης θα ανήκει στη μητρική Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Την ίδια ώρα, τρέχουν και οι εξελίξεις για πώληση της θυγατρικής στο νησί στα πλαίσια του γενικότερου σχεδίου απομόχλευσης που υλοποιεί η μητρική τράπεζα.
Αν και έχει κυκλοφορήσει το όνομα της Astrobank ως ένας εκ των ενδιαφερόμενων για την τράπεζα, φαίνεται πως ακόμα δεν υπάρχει οριστική κατάληξη και οι διεργασίες ελέγχου των προσφορών είναι σε εξέλιξη.
Με βάση τα οικονομικά δεδομένα της θυγατρικής, τα καθαρά έσοδα για το 2017 ανήλθαν σε 22,26 εκατ. σε σύγκριση με 26,27 εκατ. το 2017, ενώ τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα 7,34 εκατ. το 2017 σε σχέση με €14,26 εκατ. το 2016. Οι προβλέψεις για το 2017 ανήλθαν στα 15,22 εκατ. με αποτέλεσμα η Τράπεζα να καταγράψει ζημιές μετά τη φορολογία 7,06 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων το 2017 μειώθηκαν στα 790,35 εκατ. από 923 εκατ. το 2016, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων της μειώθηκε επίσης από 734,9 εκατ. το 2016 στα 608,3 εκατ. το 2017.

www.bankingnews.gr

15.10.2018