Ενημέρωση για την 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ.	του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Ενημέρωση για την 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Αρ.19 / 18.04.2022

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έγινε στις 14/04/2022 με τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1.    Επικύρωση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης / 22.03.2022.

Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ομόφωνα για το περιεχόμενο των πρακτικών και αναμένονται οι φυσικές υπογραφές.

2.    ΟΤΟΕ: Ενημέρωση – συζήτηση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στη Ο.Τ.Ο.Ε. Ι. Τύρος, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τα σημεία συζήτησης που αφορούν την υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης.

3.    Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.: Ενημέρωση από τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. για την Συνεδρίαση της 07/04.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. Χ. Γεωργιλής και Ι. Τύρος ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με το περιεχόμενο της συνεδρίασης του ασφαλιστικού μας φορέα.

4.    ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Ενημέρωση – συζήτηση για τις ενέργειες του Δ.Σ. ενόψει της δικαστικής απόφασης.

Αποφασίστηκε συνάντηση με το νομικό σύμβουλο της υπόθεσης δια ζώσης με όλα τα μέλη του Δ.Σ, για συζήτηση και αποφάσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες  ενέργειες μας ενόψει της δικαστικής απόφασης.

5.    Ενημέρωση για την πρόσκληση σε συνάντηση των προεδρείων των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Τράπεζας από το προεδρείο του ΣΥΕΤΕ με θέμα τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης.

Τα μέλη του Προεδρείου Χ. Γεωργιλής, Ι. Τύρος και Χ. Ζαχαριάς ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης με τα Προεδρεία των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Τράπεζας.

6.    Επιστολές – διάφορα.

α) Επικυρώθηκε ομόφωνα δαπάνη για την ετήσια συνδρομή του Συλλόγου μας στον Τραπεζικό Αγώνα.

β) επικυρώθηκε ομόφωνα δωρεά στον Ερυθρό Σταυρό για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

γ) Εγκρίθηκε οι επιδοτήσεις της συμμετοχής των συναδέλφων και των οικογενειών τους στην εκδρομή του Συλλόγου μας στον Πόρο το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                             Ι. ΤΥΡΟΣ