Επιδοτήσεις θεαμάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου μας

Επιδοτήσεις θεαμάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου μας

Αρ. 92 / 07-07-2020

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της 19/25.06.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, προχωράμε στη επικαιροποίηση των προϋποθέσεων επιδότησης θεαμάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου μας. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση και η διευκόλυνση όσων επιθυμούν να κάνουν χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και η απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες επιδοτήσεων. Στόχος μας η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και η πλήρης ενημέρωση των μελών μας. Σημειώνουμε ότι η τελευταία φορά που εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση ήταν πριν πολλά χρόνια και συνεπώς είναι πιθανό κάποια μέλη του Συλλόγου μας να μη γνωρίζουν λεπτομέρειες για αυτές τις δραστηριότητες.

Σχετικά με τα εισιτήρια θεαμάτων ισχύουν τα εξής:

  • Κάθε μέλος δικαιούται να επιδοτηθεί συνολικά τέσσερα (4) εισιτήρια ανά ημερολογιακό έτος.
  • Η επιδότηση αφορά εισιτήρια θεάτρου, κινηματογράφου, συναυλιών και μουσικών σκηνών.
  • Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανά εισιτήριο ανέρχεται στα 25€.

Σημείωση : Όσοι έχουν κάνει χρήση δυο εισιτήριων από την αρχή του έτους, δικαιούνται αλλά δυο έως 31/12/2020.

Σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν τα εξής:

  • Η επιδότηση αφορά συνδρομές σε γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αθλητικούς συλλόγους καθώς και σχολές πολεμικών τεχνών και χορού.
  • Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε:
  • 25 ανά μήνα,
  • 125€ ανά εξάμηνο,
  • 250€ ανά έτος.

Προκειμένου να λάβετε την επιδότηση απαιτείται η αποστολή των εισιτηρίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (syl.eaedo@nbg.gr) ή τηλεομοιοτυπία/fax (2109566195). Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφονται οι ημερομηνίες ή/και η περίοδος χρήσης της υπηρεσίας για την αποφυγή αμφισβητήσεων. Στη συνέχεια, απαιτείται η αποστολή των πρωτότυπων εισιτηρίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου (Σοφοκλέους 10, 1ος όροφος, Τ.Κ.10559, Αθήνα – υπ’ όψιν κ. Ι. Τύρου).

Η καταβολή της επιδότησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την παραλαβή των πρωτότυπων εισιτηρίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.