Συμπληρωματική Ανακοίνωση  για την Ανασύσταση Προεδρείου

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την Ανασύσταση Προεδρείου

 

Αρ. 4 / 16.12.2021

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, σάς ενημερώνουμε ότι η διαπραγματευτική ομάδα για τις επίσημες συναντήσεις με την Διοίκηση και άλλους φορείς θα αποτελείτε minimum από τους :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΤΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

Είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι από τις επίσημες συναντήσεις του Συλλόγου μας δεν θα αποκλειστεί κανένα μέλος του Δ.Σ. που επιθυμεί να συμμετέχει. Για όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Συλλόγου θα ενημερώνονται πάντα όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. και οι θέσεις στα άλλα όργανα που συμμετέχει ο Σύλλογός μας έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ. ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΤΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΑΠΕΡΓΗ
ΤΑΜΙΑΣ Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ Ν. ΑΝΔΡΑΒΙΔΙΩΤΗΣ

 

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ

Ι. ΤΥΡΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Λ. ΣΙΓΑΛΑΣ

Χ. ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π. ΜΑΥΡΙΚΑΣ

Μ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ

Θ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Λ. ΣΙΓΑΛΑΣ

Όπως γράψαμε στην χθεσινή μας ανακοίνωση συμφωνήθηκε ομόφωνα να οριστεί δοκιμαστική περίοδος 3 μηνών και στη συνεδρίαση του Μαρτίου 2022 να αξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί η συνέχιση της συνεργασίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ                                                          Ι. ΤΥΡΟΣ