Το Προεδρείο του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. στην ΔΕΘ 2023

Το Προεδρείο του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. στην ΔΕΘ 2023