18η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

18η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

Αρ. 85 / 25-05-2020

Την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η 18η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε., εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη (πιλοτικά), σύμφωνα με την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 17ης Συνεδρίασης / 13.02.2020
  2. Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την πανδημία του κορονοιού (covid-19) και τις συνέπειες αυτού. (οικονομική ύφεση, λειτουργία τράπεζας, τηλεργασία κλπ)
  3. Αντικατάσταση Γραμματέως Συλλόγου κας Σ. Ζαχαρή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης.
  4. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. ( ενημέρωση για τα αποθεματικά, επιστολή του Δ.Σ. στο Εποπτικό Συμβούλιο, ενέργειες )
  5. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ( ενημέρωση-συζήτηση, ενέργειες )
  6. Νέα δελτία αξιολόγησης (ενημέρωση, συζήτηση)
  7. Δημιουργία Internet Banking του Συλλόγου (θέμα εξ αναβολής από την 9η Συνεδρίαση / 04.06.2019 & 17η Συνεδρίαση /13.02.2020).
  8. Επιστολές – διάφορα.