ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΥΠΕΤ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Οι προληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ΤΥΠΕΤ όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 23-01-2012 έως το τέλος Μαρτίου.

 

Οι εξετάσεις που μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να πραγματοποιήσουν στα ιατρεία του ΤΥΠΕΤ, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, είναι οι εξής: