Τι προβλέπει το σχέδιο της τρόικας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Οι ζημίες από το PSI θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά από εκείνες των κόκκινων δανείων.

Με συνδυασμό εργαλείων, κοινών – προνομιούχων μετοχών αλλά και ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές, θα πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών, ενώ το είδος του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί θα εξαρτηθεί από την «πηγή» που προκαλεί την κεφαλαιακή απώλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο σχεδιασμός της τρόικας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών περιλαμβάνει διαφορετική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν από το PSI, άλλη αντιμετώπιση των απωλειών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως προσδιορίστηκαν από τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock, και διαφορετική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν από άλλες αιτίες (π.χ. χαρτοφυλάκιο εξωτερικού, δάνεια Δημοσίου κ.ο.κ.).

Οι απώλειες των τραπεζών λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων θα τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης με το επιχείρημα ότι η ευθύνη για τη ζημιά βαραίνει το ελληνικό Δημόσιο και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και όχι λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών.

Για την κάλυψη των απωλειών του PSI θα εκδοθούν κοινές ή προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα δοθούν στις τράπεζες με το μικρότερο κόστος. Προβληματισμός επικρατεί για τις τράπεζες που έχουν υπερβολικά μεγάλη έκθεση σε ομόλογα, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους.

Στο κείμενο των προαπαιτούμενων ενεργειών ενόψει της νέας δανειακής σύμβασης, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί η ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών να γίνει μέσω εργαλείων που δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Οπως τόνισε ο κ. Πόουλ Τόμσεν στη συνέντευξή του στην «Κ» (31-01-2012), η τρόικα δεν επιθυμεί το κράτος να αναλάβει τη διοίκηση των τραπεζών δεδομένου του κακού παρελθόντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το είδος των εργαλείων που τελικά θα χρησιμοποιηθούν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας. «Μπορεί να είναι κοινές, μπορεί προνομιούχες μετοχές, μπορεί ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές ή ακόμα και συνδυασμός των παραπάνω. Ωστόσο όποια και αν είναι η επιλογή, δεν θα συνοδεύεται με δικαίωμα ψήφου», σημειώνουν αναλυτές.

Κάθε εργαλείο θα έχει διαφορετικό κόστος για τις τράπεζες (και απόδοση για το Δημόσιο). Ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος μιλώντας στη Βουλή σημείωσε ότι δεν έχει αποφασιστεί αν η απόδοση των μετοχών που θα εκδοθούν θα είναι συνάρτηση της χρηματιστηριακής πορείας των κοινών μετοχών μιας τράπεζας ή θα υπάρχει μια σταθερή απόδοση της τάξης του 5% ή 10%. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ζημιών του PSI θα έχουν το μικρότερο κόστος για τις τράπεζες και μικρή απόδοση για το Δημόσιο. Αντίθετα, μεγαλύτερο θα είναι το κόστος για την κάλυψη των απωλειών από επισφάλειες ή άλλες πηγές.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η ΤτΕ θα δημοσιοποιήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας για την κάλυψη των απωλειών του PSI, του χαρτοφυλακίου δανείων και των δανείων εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά τη Βασιλεία 3 και το γεγονός ότι σειρά εργαλείων -όπως είναι οι προνομιούχες μετοχές- δεν υπολογίζεται στον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (core tier 1), στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι η εφαρμογή των νέων εποπτικών κανόνων θα ξεκινήσει το 2013 ενώ για πολλά χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως οι προνομιούχες μετοχές, προβλέπεται χρόνος προσαρμογής που φτάνει μέχρι το 2019.

Απομένουν οι λεπτομέρειες

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές για την ανταλλαγή των ομολόγων, όπως ανακοίνωσε το IIF. Οι ομολογιούχοι θέτουν ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τη συμφωνία με την τρόικα για το νέο πακέτο βοήθειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό (με το μεσοσταθμικό επιτόκιο να είναι στην περιοχή του 3,6-3,7% με τις απώλειες των τραπεζών σε όρους καθαρής παρούσας αξίας να κινούνται πάνω από 70%) και απομένουν ορισμένες νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθούν πλήρως.

Ενα από τα τελευταία θέματα είναι η ρήτρα ανάπτυξης στο επιτόκιο των νέων ομολόγων. Φαίνεται πως οι δύο πλευρές καταλήγουν τελικά στο ότι εφόσον θα επιτυγχάνεται ο στόχος της ανάπτυξης θα αυξάνεται κατά ένα συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο ποσοστό το επιτόκιο, που θα κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 0,5%. Ενα άλλο ζήτημα είναι το τι θα κάνει η ΕΚΤ, με τις πιέσεις να είναι ασφυκτικές ώστε να συμμετάσχει στο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχει.

(Πηγή: http://news.kathimerini.gr)