ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012

Συνάδελφοι,
Μετά την διεξαγωγή των εκλογών στις 10 και 13.02.2012, σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, την Ο.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α.
Σε σύνολο 203 εγγεγραμμένων μελών, ψήφισαν 191 τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή όσο και για αντιπροσώπους σε Ο.Τ.Ο.Ε., Ε.Κ.Α., όπως προκύπτει από τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας.

Από τα 191ψηφοδέλτια  κρίθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή:

Α)        184 έγκυρα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή & 1 άκυρα, 6 λευκά.

Β)        έγκυρα  187 για την εκπροσώπησή μας στην Ο.Τ.Ο.Ε. και στο Ε.Κ.Α.,

1 άκυρο και 3 λευκά.

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια πήραν:

 

 • Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρατάξεις                                                      Ψήφοι        Έδρες          Ποσοστό

           

Δ.Α.Κ.Ε.    Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                             147              8                79,89%                      

Π.Α.Σ.Κ.Ε. Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                              23               1                12,50 %                                     

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Π.ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                                                 14              0                  7,61 %

 

 

 • Για την Ο.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α. πήραν:

Παρατάξεις                                                       Ψήφοι                         Έδρες         

 

Δ.Α.Κ.Ε.    Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                              127                                 2                                        

Π.Α.Σ.Κ.Ε. Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                               32                                  1   

           

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   

Π.ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ                                                 28                                 0

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών σας παραθέτουμε με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κάθε παράταξης και τους ψήφους προτίμησης που έλαβαν για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΕΚΑ:

 

Δ.Α.Κ.Ε.   Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                          έλαβε ψήφους     72

ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                            «          «           50

ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        «          «           53

ΔΕΔΕΣ ΜΑΡΚΟΣ                                      «          «            33       

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  «          «            67

ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               «          «            43

ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                        «          «             39

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                «         «              35

ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           «          «            36       

ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                          «          «             51

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        «          «           137

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               «          «             43

ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      «          «             39

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ               «          «             25

ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                    «          «             58

 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                     έλαβε ψήφους     52

ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                     «           «          86         

ΚΩΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ                                      «           «          58                   

Δ.Α.Κ.Ε  Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                          έλαβε ψήφους               31

ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      «          «                      14       

ΔΗΜΗΤΣΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ                            «          «                      10

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                «          «                       25       

ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                     «          «                       35

ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        «          «                        23       

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      «          «                      112       

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                «          «                          3

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ             «          «                          6

ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                  «          «                       24

ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ                               «          «                         26

 

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α

 

ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     έλαβε   ψήφους                 35

ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ                               «          «                      10

ΔΕΔΕΣ ΜΑΡΚΟΣ                                     «          «                      19

ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               «         «                      18

ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                        «          «                      21

ΚΩΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ                                     «          «                      20

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                «          «                      12

ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                          «          «                      23

ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        «          «                      99

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               «          «                      19

ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ                      «          «                      15


Π.Α.Σ.Κ.Ε.  Π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                       έλαβε ψήφους                 12

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    «          «                        7

ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                        «          «                      11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       «         «                        9

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                    «          «                      16

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                                    «          «                      17

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           «          «                      19

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ               «          «                        6

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  «          «                        6

ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  «          «                      19


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ                         «          «                      10

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                    «          «                      11

                                                             

                                  Π.Α.Σ.Κ.Ε. π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  Ο.Τ.Ο.Ε.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                       έλαβε ψήφους                 10

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    «          «                        5

ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                        «          «                        7

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                    «          «                        9

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                                     «          «                        9

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ            «          «                      18

ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  «          «                      25

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                       έλαβε ψήφους                   6

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    «          «                        6

ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                        «          «                        7

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                    «          «                      10

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ                                     «          «                      12

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ            «          «                      18

ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  «          «                      25


ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Π.ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    έλαβε ψήφους                9

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                   «         «                  13

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              «         «                  11

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

 

ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    έλαβε ψήφους                17       

ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                     «         «                  13

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                   «         «                  12

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                «         «                    8

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                           «         «                    7

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.

 

ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    έλαβε ψήφους            16

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       «         «                  14

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                   «         «                  13

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              «         «                  10

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                          «         «                    7

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ οι:

 A) Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. 2.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. 3.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 4. 4.ΤΣΙΤΣΙΜΠΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 5. 5.ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6. 6.ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 7. 7.ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. 8.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. 9.ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1.   ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 1. 2.ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ
 2. 3.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. 4.ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 5. 6.ΔΕΔΕΣ ΜΑΡΚΟΣ
 6. 7.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 7. 8.ΣΩΡΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Β) Για το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                    (Πρόεδρος)

ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ                                   (Αντιπρόεδρος)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         

 

Γ) Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

 1. 1.ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 2. 2.ΚΩΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ
 3. 3.ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 2. 2.ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ


Δ) Για την εκπροσώπησή μας στην Ο.Τ.Ο.Ε.

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. 2.ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 3. 3.ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. 2.ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
 3. 3.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Ε) Για την εκπροσώπησή μας στο Ε.Κ.Α.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. 2.ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. 3.ΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. 1.ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. 2.ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. 3.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Η θητεία των οργάνων είναι τριετής.

 

Η εφορευτική επιτροπή εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 

 

        Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

       Χ. ΔΗΜΑΣ                Α. ΤΖΑΝΟΣ                  Ζ. ΒΑΛΑΛΗΣ