29η  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

29η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε.

 

Αρ. 132 / 26-04-2021

Την Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 09:00 π.μ. θα γίνει Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. – Π.Π.Ε. εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Επικύρωση πρακτικών 28ης Συνεδρίασης / 23.3.2021 και υπογραφή πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων..
  2. Ενημέρωση – συζήτηση για το πολυσυζητημένο αντεργατικό νομοσχέδιο που προετοιμάζει η κυβέρνηση.
  3. Ενημέρωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.Τ.Ε..
  4. Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.: Ενημέρωση – συζήτηση για τα θέματα του Ασφαλιστικού μας φορέα.
  5. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες του πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με τη δικαστική απόφαση του Εφετείου.
  6. Πρόταση για επιδότηση των ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών 2021.
  7. Επιστολές – διάφορα.