ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60- ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60- ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Αρ. 60 / 26-11-2019

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου  μας  στη 13η Συνεδρίασή του / 23-10-2019, αποφάσισε να ενεργοποιήσει το απεργιακό ταμείο ενισχύοντας τους συναδέλφους που απήργησαν από μία έως και τρεις ημέρες και πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας.

Το σύνολο των απεργιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 έως και τον Οκτώβριο 2019 είναι 3 ημέρες με τις εξής ημερομηνίες:

14/06/2019 | 24/09/2019 | 02/10/2019 και καλύπτονται από το απεργιακό ταμείο.

Επίσης, το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν δύο στάσεις εργασίας:

  • 08/03/2019 → 2ωρη
  • 19/09/2019 → 3ωρη

Ζητήσαμε και πήραμε τα απαραίτητα στοιχεία των απεργιών από τον τομέα μισθοδοσίας της Ε.Τ.Ε., τα οποία επεξεργαστήκαμε άμεσα, προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των συναδέλφων. Σας ενημερώνουμε ότι η πίστωση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 26/11/2019.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει τους συναδέλφους απεργούς ανάλογα με τις ημέρες απεργίας και τις στάσεις εργασίας που συμμετείχε ο καθένας ως ακολούθως:

  • Όσοι απήργησαν 2 – 3 ημέρες πιστώθηκαν με το 70% του μεικτού ποσού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 100% των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).
  • Όσοι απήργησαν 1 ημέρα πιστώθηκαν με το 60% του μεικτού μισθού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 95% περίπου των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).
  • Όσοι πραγματοποίησαν 1 στάση εργασίας πιστώθηκαν με το 50% του ημερομισθίου.
  • Όσοι πραγματοποίησαν 2 στάσεις εργασίας πιστώθηκαν με ένα  ημερομίσθιο.

Ο Σύλλογος καλύπτει όλους τους συναδέλφους που απήργησαν.

Πρόκειται για δίκαιο τρόπο πληρωμής των απεργιών, διότι όλοι οι συνάδελφοι συνεισφέρουν στο απεργιακό ταμείο. Ο ίδιος τρόπος πληρωμής των απεργιών εφαρμόζεται από τον Σύλλογο τα τελευταία χρόνια.

Συνάδελφοι,

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ