Λειτουργία Απεργιακού Ταμείου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να ενεργοποιήσει το απεργιακό ταμείο ενισχύοντας τους συναδέλφους που απείργησαν ολικώς ή μερικώς από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Ιούνιο του 2011.

Το σύνολο των απεργιών που πραγματοποιήθηκαν είναι 6 ημέρες.

Ζητήσαμε και πήραμε τα απαραίτητα στοιχεία των απεργιών από τον τομέα μισθοδοσίας της ΕΤΕ, τα οποία επεξεργαστήκαμε άμεσα προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των συναδέλφων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει τους συναδέλφους απεργούς ανάλογα με τις ημέρες απεργίας που συμμετείχε ο καθένας ως ακολούθως:


1. Όσοι απείργησαν 5-6 ημέρες θα αποζημιωθούν με το 65% του μεικτού ποσού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 100% περίπου των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).

2. Όσοι απείργησαν 3-4 ημέρες θα αποζημιωθούν με το 55% του μεικτού μισθού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 90% και πλέον περίπου των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).

3. Όσοι απείργησαν 1-2 ημέρες θα αποζημιωθούν με το 45% του μεικτού μισθού που παρακρατήθηκε (το ποσό αυτό ανέρχεται στο 75% περίπου των καθαρών αποδοχών που παρακρατήθηκαν).


Ο Σύλλογος καλύπτει όλους τους συναδέλφους που απείργησαν έστω και μία μέρα.

Πρόκειται για δίκαιο τρόπο πληρωμής των απεργιών διότι όλοι οι συνάδελφοι συνεισφέρουν στο απεργιακό ταμείο. Ο ίδιος τρόπος πληρωμής των απεργιών εφαρμόζεται από το Σύλλογο τα τελευταία χρόνια.

Οι πιστώσεις των λογαριασμών θα γίνουν την Δευτέρα (05/09/2011).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.


 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ                       Μ. ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ